Al meer dan 25 jaar hét schoonmaakbedrijf uit de regio

Schoonmakend Nederland gaat cao wensen doorrekenen

nieuws

Schoonmakend Nederland gaat cao wensen doorrekenen

Werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland heeft de toelichting op de cao wijzigingsvoorstellen van CNV Vakmensen en FNV Schoonmaak als gemoedelijk ervaren. De wensen zijn door de werknemers cao onderhandeling delegaties verduidelijkt. Het is nu zaak voor de werkgeversorganisatie om het een en ander door te rekenen, alvorens er sprake kan zijn van een evenwichtig tegenbod. Duidelijk is het dat een dergelijk bod de som der delen betreft. Loonstijging is immers slechts één aspect.

Hand in eigen boezem

Over één belangrijk onderwerp zijn de partijen het na de aftrap van de cao-onderhandelingen al eens: De afspraak = afspraak cultuur zal door de werkgevers stringenter nageleefd dienen te worden. Fedde Monsma, cao-onderhandelaar namens Schoonmakend Nederland zegt hierover: “Het klopt dat er door bedrijven fouten gemaakt worden in het naleven van de cao afspraken. Dit ga ik niet ontkennen. We gaan de door de vakbonden genoemde voorbeelden nader onderzoeken. Zijn deze exemplarisch voor de branche? Het niet voldoende toepassen van werkoverleg is bijvoorbeeld wel een structureel issue. Dit moeten we in ieder geval oplossen.”

Knelpunten 

Schoonmakend Nederland ziet drie knelpunten in de sector, waarover zij graag met de vakbonden in gesprek willen:

 • Gevolgen/risico’s van de vergrijzing in de sector
 • Ziekteverzuim (met name kort ziekteverzuim)
 • Arbeidsmarktkrapte

Om de branche (nog) aantrekkelijker te maken heeft Schoonmakend Nederland naast het vereenvoudigen van de cao voorstellen ingebracht voor wat betreft de thema’s: 

Inzetbaarheid & ontwikkeling

 • breder ontwikkelen (meer vaardigheden dan alleen schoonmaak, w.o. digitale vaardigheden)
 • onderzoek naar belemmerende (fiscale/cao) regelgeving
 • invoeren jaarurennorm (beter aansluiten bij pieken en dalen)

Gezond & veilig & vitaal 

 • voortzetten eerder stoppen met werken (RVU)
 • onderzoek kort ziekteverzuim
 • opleiding/training begeleiding ziekteverzuim
 • voorzetten gezond & veilig werken    

Goede beloning

 • verantwoorde loonstijging (afhankelijk van totaalpakket)
 • all-in uurloon voor jongeren (incl. vakantietoeslag & vakantiedagen)
 • wekelijkse loonbetaling 

Arbeidsmarktkrapte

Zoals diverse andere branches kampt ook de schoonmaaksector met krapte op de arbeidsmarkt. De zeer beperkte instroom van jongeren baart zorg. Monsma: “Door Covid-19 zijn er 10.000 medewerkers uitgestroomd binnen de schoonmaaksector. Ook vertrokken veel arbeidsmigranten terug naar eigen land. Tel daar bij op dat de prognoses op instroom de komende jaren niet hoopgevend zijn, dan zal het duidelijk zijn dat er sprake is van een majeure uitdaging.”

De branche staat overigens voor meer uitdagingen: Door Covid-19 is er zowel bij grote bedrijven als in het mkb-segment sprake van krimp in de omzet en speelt bij menig bedrijf ook de terugbetaling van NOW een rol, aldus Schoonmakend Nederland.

Het is daarom van belang dat de sociale partners samen evenwichtige cao wijzigingen kunnen afspreken, waarbij het aspect loonstijging niet de belangrijkste motivator mag zijn. Meer betalen is namelijk niet zaligmakend om de problematiek op de arbeidsmarkt op te lossen, zo lijkt het.

Snuffelen aan elkaar

De eerste ontmoeting tussen de onderhandelende partijen kan volgens Schoonmakend Nederland niet als een echte onderhandelingsdag worden gekwalificeerd. Aan ambitie geen gebrek, volgens de werkgeversorganisatie is het realistisch dat er per 1 januari 2022 een nieuwe cao schoonmaak is.

Op 14 oktober vindt het volgende overleg plaats. De redactie wenst partijen alle wijsheid toe.

Bron Clean Totaal: Door Henk Cornelisse, redactielid Clean Totaal