Afvalmanagement

Afvalmanagement

 

Elk bedrijf heeft zijn eigen specifieke afvalstromen. Schoonstad biedt u de mogelijkheid tot een duurzaam afvalmanagement gericht op een minimale zichtbaarheid en verantwoorde inzameling, transport en vernietiging van het afval. Hiervoor zijn een aantal specifieke concepten ontwikkeld, toegespitst op de diverse branches en met een gerichte advisering voor afvalscheiding aan de bron. Behalve afvalmanagement concepten levert Schoonstad ook de bij uw bedrijf/branche passende inzamelmiddelen, zoals: versnipperaars, containers, etc.

Vernietigen van vertrouwelijke documentdragers

Een specialisme van ons is het inzamelen, afvoeren en vernietigen van vertrouwelijke documentdragers. Wij bieden uw organisatie een volledig ‘gesloten’ methodiek met bijbehorend vernietigingscertificaat, zodat u ook zeker weet dat alles vernietigd is.

Realiseren van duurzaamheids- en milieudoelstellingen

Goed afvalmanagement beperkt het aantal transportbewegingen en daarmee uw bedrijfskosten. Daarnaast draagt een efficiënte, gescheiden verwerking van afvalstoffen ook bij aan het realiseren van duurzaamheids- en milieudoelstellingen. Doelstellingen waarmee u uw streven naar maatschappelijk verantwoord ondernemen een prima invulling kunt geven.

 

Vraag vrijblijvend een offerte aan

Zodat u weet waar u aan toe bent.